Słownik medyczny : ciąża, poród, połóg - Litery U-W-Z

glosariusz ciąży, porodu, połogu

Powrót do spisu treści

Jeśli nie znalazłeś potrzebnego słowa, pozostaw komentarz, a my postaramy się uzupełnić słownik.

Litera UUSG

po francusku : echographie

Ultrasonografia, inaczej USG jest to zastosowanie ultradźwięków do badania i obrazowania tkanek w medycynie. Ultrasonografia jest nieinwazyjną, atraumatyczną metodą diagnostyki obrazowej, pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Charakteryzuje się dużą dokładnością: umożliwia wykrywanie w narządach nawet bardzo małych zmian (od 0,1 mm). W badaniach prenatalnych umożliwia badanie narządów matki i wizualizację zarodka, płodu i jego organów. We Francji są wymagane 3 badania USG : pierwsze w dwunastym tygodniu ciąży, drugie między 20 i 22 tc oraz trzecie, między 32 i 34 tc.


USG dopochwowe

po francusku : echographie endovaginale

Badanie USG wykonane przy użyciu sondy wprowadzonej do pochwy. Służy do ustalenia pewnych szczegułow technicznych, jak np. Położenie, rozwarcie lub nie, oraz długość szyjki macicy, mianowicie przy zagrożeniu przedwczesnym porodem.


utrata wód płodowych

po francusku : perte des eaux

Wyciek wód płodowych jest jednym z głównych objawów porodu. Gdy nastąpi, należy niezwłocznie udać się na oddział położniczy szpitala.


Litera Wwcześniactwo

po francusku : prématurité

Mianem wcześniactwa określa się urodzenie dziecka między 22 a 37 tygodniem ciąży, a dokładnie przed 259 dniem ciąży. Z kolei poród przed ukończeniem 22 tygodnia ciąży uznawany jest za poronienie. Uzasadnione jest to skrajną niedojrzałością organizmu dziecka, uniemożliwiającą samodzielne życie poza organizmem matki.


wcześniak

po francusku : prématuré

Wcześniak to dziecko urodzone między 22 a 37 tygodniem ciąży. Dzieci te wymagają szczególnej opieki medycznej i troskliwej pielęgnacji ze strony rodziców.


wieloródka

po francusku : multipare

Kobieta, która już rodziła.


wielowodzie

po francusku : hydramnios

Wielowodzie to nadmierna ilość płynu owodniowego w czasie ciąży. Jej przyczyny są rozmaite i niekiedy niewyjaśnione, a wśród nich wady wrodzone lub zaburzenia u matki (np. cukrzyca). Wśród środków mających zapobiec przedzczesnemu porodowi wskutek wielowodzia są odpoczynek, punkcja wód płodowych oraz leki przeciwzapalne.


wrodzony

po francusku : congénital

Wrodzony to właściwy człowiekowi od urodzenia.


wydalenie łożyska

po francusku : délivrance

Poród obejmuje trzy fazy. Faza pierwszą i zarazem najdłuższa to ta, podczas której w czasie skurczów dochodzi do rozwarcia szyjki macicy. Druga, aktywna, zakończona jest wydaniem dziecka na świat a trzecia- wydaleniem łożyska.


wydalenie płodu

po francusku : expulsion

Wydalenie płodu to etap porodu, który rozpoczyna się gdy ciało płodu pojawia się na wysokości sromu i kończy się wraz z całkowitym opuszczeniem ciała dziecka organizmu matki.


wydzielina z pochwy

po francusku : leucorrhée

Jest to biała wydzielina, która nie powinna wydzielać przykrego zapachu ani podrażniać. Jeśli wydzielina zmieni kolor, towarzyszy jej pieczenie i / lub złe samopoczucie, należy skontaktować się z lekarzem. Zmiany mogą być zwiastunem infekcji lub problemu z ciążą.


wymiar dwuciemieniowy

po francusku : diamètre bi-pariétal

Odległość między kośćmi ciemieniowymi czaszki (jedna po każdej stronie czaszki) płodu. Pomiar tej odległości stosowany jest do monitorowania wzrostu płodu. Odległość ta porównana do średnicy miednicy matki, pozwala stwierdzić czy poród drogami rodnymi jest możliwy.


Litera Zzagnieżdżenie zarodka

po francusku : nidation

Implantacja, inaczej zagnieżdżenie lub nidacja to pierwszy etap rozwijającej się ciąży. Jest to proces wnikania blastocysty w głąb błony śluzowej macicy. Zarodek zagnieżdża się zazwyczaj na przedniej lub tylnej ścianie macicy. Dochodzi do tego najczęściej między ósmym a dwunastym dniem jego rozwoju. Implantacji może towarzyszyć niewielkie krwawienie z jamy macicy.


zagrożenie przedwczesnym porodem

po francusku : menace d'accouchement prématuré (MAP)

Zagrożenie przedwczesnym porodem występuje między 22 tygodniem a końcem 36 tygodnia ciąży i charakteryzuje się jednocześnie zmianami w szyjce macicy i skurczami macicy regularnymi i bolesnymi, które prowadzą do przedwczesnego porodu w przypadku braku interzencji ze strony interwencji zespołu medycznego.


zapłodnienie

po francusku : fécondation

Zapłodnieniem nazywamy połączenie się komórek rozrodczych nazywanych gametami, w wyniku czego powstaje nowa komórka nazywana zygotą.


zapłodnienie in vitro

po francusku : fécondation in vitro (FIV)

Zapłodnienie in vitro, inaczej zapłodnienie pozaustrojowe, to metoda zapłodnienia polegająca na doprowadzeniu do połączenia komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem kobiety.


zarodek

po francusku : embryon

Zarodek to nazwa przyszłego człowieka w ciągu dwóch pierwszych miesięcy ciąży.


zaśniad groniasty

po francusku : môle hydatiforme

Zaśniad groniasty to niezłośliwa postać ciążowej choroby trofoblastycznej. Powstaje on w wyniku nieprawidłowego zapłodnienia komórki jajowej. Implantuje się wtedy ona i proliferuje w macicy, podczas gdy jej jądro jest nieistniejące, zagubione lub nieaktywne. Wyróżnia się zaśniad groniasty całkowity i częściowy. W rzadkich przypadkach możliwy jest jednoczesny rozwój zaśniadu i normalnego, żywego płodu. Przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru często możliwe jest urodzenie dziecka oraz wyleczenie z zaśniadu.


zespół Downa, trisomia 21

po francusku : trisomie 21

Zespół Downa, trisomia 21 to zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21


zespół przetoczenia krwi między płodami

po francusku : syndrôme transfuseur-transfusé (STT)

Zespół przetoczenia krwi między płodami to powikłanie ciąży wielopłodowych jednokosmówkowych, wynikające z różnego stopnia zaburzeń hemodynamicznych polegających na przecieku pełnej krwi od jednego płodu (dawcy) do drugiego (biorcy)


znieczulenie podpajęczynówkowe

po francusku : rachianesthésie

Znieczulenie podpajęczynówkowe to forma znieczulenia regionalnego z grupy blokad centralnych, w której środki wywołujące przerwanie przewodnictwa nerwowegopodawane są bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego, który to znajduje się w worku oponowym otaczającym rdzeń kręgowy. Znieczulenie podpajęczynówkowe wykonuje się drogą punkcji lędźwiowej.


znieczulenie zewnątrzoponowe

po francusku : péridurale

Znieczulenie zewnątrzoponowe to znieczulenie miejscowe, umożliwiające rodzącej mniej cierpieć podczas porodu. Środek znieczulający jest podawany do przestrzeni zewnątrzoponowej kanału kręgowego, pomiędzy okostną wyścielającą kanał kręgowy i oponę twardą otaczającą rdzeń kręgowy. Pacjentka zachowuje wrażliwość bez bólu. Pierwszy etap znieczulenia zewnątrzoponowego plega na znieczuleniu strefy nakłucia, umieszczeniu cewnika w strefie zewnątrzoponowej rdzenia kręgowego, oraz wstrzyknięciu płynnego środka znieczulającego, który nie wpływa w żaden sposób na płód. Dawki znieczulenia zewnątrzoponowego mogą być zmniejszone lub zwiększone w zależności od potrzeb, gdyż moża ponownie wstrzyknąć środek, co nie jest możliwe przy wnieczuleniu podpajęczynówkowym. Znieczulenie zewnątrzoponowe może być stosowane zarówno podczas porodu drogami rodnymi jaki i porodu w wyniku cesarskiego cięcia.


zrosty

po francusku : adhérences

Zrosty są wynikiem nieprawidłowego, chociaż naturalnego, łączenia się tkanek, między którymi powstają włókniste zbliznowacenia. W przypadku gdy poprzednia ciąża zakończyła się cesarskim cięciem, ginekolog-położnik sprawdza czy nie ma zrostów między ściana macicy a okolicznyami narządami, gdyż mogłyby one uniemożliwic ich prawidłowe funkcjonowanie.


engagement

Moment porodu, w którym płód przeszedł przez najwęższy odcinek miednicy matki.


grossesse ectopique

Zobacz : grossesse extra-utérine.Wasze komentarze