Słownik medyczny : ciąża, poród, połóg - Litery D-E-F-G-H-I-J-K-L

glosariusz ciąży, porodu, połogu

Powrót do spisu treści

Jeśli nie znalazłeś potrzebnego słowa, pozostaw komentarz, a my postaramy się uzupełnić słownik.

Litera Ddata ostatniej miesiączki

po francusku : date des dernières règles (DDR)

Data wystapienia ostatniej miesiączki (pierwszy dzień krwawienia). Ta data jest punktem wyjścia dla obliczenia tygodni ciąży.


diagnostyka prenatalna

po francusku : diagnostic prénatal

Badania prenatalne, mające na celu wykrycie ewentualnych wad płodu.


dożylnie

po francusku : voie veineuse

Poprzez założenie cewnika do żyły w celu podania leków.


dziedziczny

po francusku : héréditaire

Dziedziczny to znaczy określony za pomocą programu genetycznego osoby.


Litera Eembriogeneza, rozwój zarodkowy

po francusku : embryogénèse

Rozwój zarodka rozpoczyna się w chwili zapłodnienia i trwa aż do momentu opuszczenia układu rozrodczego kobiety (urodzenie). Stadia rozwoju zarodkowego to zapłodnienie, bruzdkowanie, gastrulacja, neurulacja i organogeneza.


endometrium

po francusku : endomètre

błona śluzowa wyściełająca macicę


estradiol

po francusku : oestradiol

Estradiol to żeński hormon płciowy z grupy estrogenów, reguluje on popęd seksualny oraz rozwój cech płciowych kobiety.


estrogeny

po francusku : oestrogènes

Estrogeny to grupa hormonów płciowych, do których zalicza się estradiol, estron i estriol.


Litera Ffetoskopia

po francusku : foetoscopie

Biopsja tkanek płodu. Badanie płodu w jamie macicy za pomocą endoskopu w celu wykrycia ewentualnych anomalii, wykonania biopsji oraz innych procedur medycznych, np. w przypadku zespołu przetoczenia krwi między płodami.


Litera Ggameta

po francusku : gamète

Gameta inaczej komórka płciowa, komórka rozrodcza to komórka służąca do rozmnażania płciowego.


gonadotropina kosmówkowa

po francusku : gonadotrophine chonionique (HCG)

Gonadotropina kosmówkowam inaczej HCG to hormon produkowany w trakcie ciąży przez zarodek, a potem przez łożysko.


Litera Hhaptonomia

po francusku : haptonomie

Haptonomia to przygotowanie do porodu opierające się na rozwoju kontaktu między rodzicami i płodem, emocjonalne przyjęcie dziecka przez rodziców w czasie ciąży i w okresie poporodowym.


hipoksja okołoporodowa

po francusku : souffrance foetale

Hipoksja okołoporodowa to inaczej niedotlenienie płodu podczas ciąży lub porodu.


hipotrofia wewnątrzmaciczna

po francusku : retard de croissance intra utérine (RCIU)

Hipotrofia wewnątrzmaciczna to wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu.


histeroskopia, wziernikowanie macicy

po francusku : hystéroscopie

Histeroskopia to badanie ginekologiczne, pozwalające ocenić stan wewnętrznych ścian macicy.


hormon

po francusku : hormone

Hormony to substancje wydzielane przez gruczoły lub tkanki układu hormonalnego. Funkcją hormonów jest regulacja czynności i modyfikacja cech strukturalnych tkanek leżących w pobliżu miejsca jego wydzielania lub oddalonych, do których dociera poprzez krążącą krew. Dohormonów zalicza się między innymi takie substancje jak estrogeny czy progesteron.


Litera Jjajo płodowe

po francusku : oeuf

Jajo płodowe to przyszły zarodek od zapłodnienia do drugiego tygodnia ciąży.


jama brzuszna

po francusku : cavité abdominale

Jama brzuszna to jedna z jam tułowia, składająca się z jamy otrzewnej i przestrzeni zewnątrzotrzewnowej.


Litera Kkariotyp

po francusku : caryotype

Kariotyp to kompletny zestaw chromosomów komórki somatycznej organizmu.


kleszcze porodowe

po francusku : cuillères

Kleszcze położnicze to narzędzie używane do operacji kleszczowych mających na celu ukończenie ciąży. Kleszcze położnicze składają się z dwóch ramion połączonych zamkiem. Każde ramię składa się z łyżki, umożliwiającej objęcie główki, i jest odpowiednio wygięte, dopasowując się do wygięcia miednicowego.


kleszcze porodowe

po francusku : forceps

Zobacz : cuillères.


krocze

po francusku : périnée

Krocze to region położony pośrodkowo pomiędzy obszarem genitalnym a odbytem. U kobiety krocze przebiega od odbytu do tylnej granicy przedsionka pochwy. Jego długość u kobiet wynosi 2,5 cm.


krwawienia międzymiesiączkowe

po francusku : métrorragies

Plamienia bądź krwawienia pojawiające się podczas cyklu miesiączkowego nie związane z krwawieniem miesiączkowym, najczęściej związane z zaburzeniami hormonalnymi organizmu.


krwawienia w okresie połogu

po francusku : lochies

Krew utracona przez kobietę w okresie połogu. Krwawienie zmniejsza się w miarę upływu czasu (maksymalny czas trwania krwawień wskutek porodu to od 4 do 6 tygodni. Krwawienia te nie powinny wydzielac przykrego zapachu który jest sygnałem alarmowym i świadczy o toczącej się infekcji.


kwas foliowy

po francusku : acide folique

Kwas foliowy, inaczej witamina B9 to witamina niezbędna, biorąca udział w metabolizmie materiału genetycznego, aminokwasów, mózgu i nerwów. Niedobór kwasu foliowego u kobiet w ciąży może powodować wady wrodzone płodu (rozszczep kręgosłupa, bezmózgowie), opóźnienie wzrostu macicy, ryzyko wcześniactwa, słaby rozwój otoczki płodu, zwłaszcza łożyska. Kwas foliowy zawierają zielone warzywa, owoce, wątroba, drożdże, warzywa liściowe.


Litera Llaparotomia

po francusku : laparotomie

Laparotomia to operacyjne otwarcie jamy brzusznej, polegające na przecięciu skóry, mięśni i otrzewnej umożliwiające eksplorację wnętrza jamy brzusznej


Litera Łłożysko

po francusku : placenta

Łożysko to przejściowy narząd płodowy. Jego zadaniem jest utrzymanie zarodka przy ścianie macicy. Łożysko wyglądem przypomina krążek. Dojrzałe osiąga średnicę ok. 35cm.


łożysko przodujące

po francusku : placenta praevia

Łożysko przodujące to powikłanie ciąży polegające na nieprawidłowo niskim zagnieżdżeniu łożyska w macicy. Za przodujące uważa się łożysko znajdujące się w odległości mniejszej niż 10 cm od szyjki macicy, Jego odklejenie może powodować krwawienia u ciężarnej, a w żadnym przypadku u płodu. Jeśłi łożysko pozostaje przodujące w dniu porodu, nie pozwoli główce przemieścić się do kanału rodnego, zespół medyczny podejmie więc decyzję o cesarskim cięciu.Wasze komentarze