Zapisy do francuskiej szkoły

Zapisy do francuskiej szkoly

22 marca 2016

Jak i kiedy zapisać polskie dziecko przybyłe z zagranicy do francuskiego przedszkola lub szkoły podstawowej ?

Sprawdzone 15 kwietnia 2015 przez Dyrekcję Informacji Prawno-Administracyjnych

Dziecko nowo przybyłe do Francji (obywatelstwa francuskiego lub zagranicznego) jest przyjmowane do zwykłej klasy. Od poziomu CP (odpowiednik zerówki), jeśli nie opanowało języka francuskiego ani nauk szkolnych na poziomie wystarczającym, noże zostać umieszczone w specjalnej jednostce edukacyjnej. Obowiązek rejestracji dotyczy w taki sam sposób nowo przybyłych dzieci niefrancuskojęzycznych jak i francuskojęzycznych. Dziecko jest poddawane wstępnej ocenie by poznać jego potrzeby edukacyjne.

Ocena stanu wiedzy dziecka po przyjeździe do Francji

Każde nowo przybyłe do Francji dziecko jest oceniane przez nauczycieli specjalistów w celu poznania :

jego znajomość języka francuskiego mówionego i pisanego,
jego znajomość innych języków nauczanych (w tym angielskiego),
jego umiejętności szkolne nabyte w innym języku,
stopień znajomości pisma i poleceń szkolnych.

Uwaga :

Rejestracja administracyjna dziecka musi być wykonana przez rodziców (lub osobę formalnie sprawującą opiekę nad dzieckiem) najpierw w merostwie właściwym dla miejsca zamieszkania, a następnie u dyrektora szkoły wskazanej przez merostwo.

Przydzielenie do placówki edukacyjnej

Nowo przybyłe dziecko zostanie przyjęte, w zależności od jego wieku, do zwykłej klasy przedszkola lub szkoły podstawowej (od CP do CM2).

Przedszkole nie jest obowiązkowe.

Począwszy od obowiązkowej szkoły podstawowej, dziecko, które potrzebuje intensywnej nauki języka francuskiego, może zostać przydzielone do jednostki edukacyjnej dla początkujących dzieci obcojęzycznych (UPE2A).

Przydział ten jest ustalany przez wyspecjalizowany zespół, który ocenia dziecko.

Nauczanie w jednostce edukacyjnej odbywa się codziennie. Częstotliwość ta może ulec zmianie w zależności od potrzeb dziecka. Zajęcia w jednostce są tak zorganizowane by dziecko uczestniczyło również w regularnych zajęciach w szkole właściwej dla miejsca zamieszkania.

Celem tego jest by nowo przybyły uczeń mógł jak najszybciej podjąć naukę w zwykłej klasie (co następuje zazwyczaj po roku).

Dziecko jest regularnie poddawane ocenie, bez czekania na koniec roku szkolnego.

Uwaga :

Dziecko korzystające z zajęć w jednostce dydaktycznej może otrzymywać wsparcie w nauczaniu języka francuskiego przez kilka lat, by doskonalić swe umiejętności w tym języku.

Certfikat znajomości języka francuskiego

Obcojęzyczne dziecko niedawno przybyłe do Francji w wieku od 8 do 12 lat, może przystąpic do certyfikacji ze znajomości języka francuskiego (DELF) Prim.

DELF Prim to oficjalny certyfikat znajomości języka francuskiego, zatwierdzony przez Ministerstwa Edukacji. Jest on wydawany przez Międzynarodowe Centrum Studiów Pedagogicznych (CIEP) i uznawany na całym świecie.

Gdzie można uzyskać informacje na temat zapisów dziecka do szkoły ?

W merostwie właściwym dla miejsca zamieszkania.

W najbliższej szkole.

 

Źródło : École primaire (maternelle ou élémentaire) pour un enfant venant de l'étrangerWasze komentarze