Zapisy do francuskiego przedszkola

Zapisy do francuskiego przedszkola

22 marca 2016

Zapisy do publicznego przedszkola we Francji

Jak zapisać dziecko do publicznego przedszkola ?

W jakim wieku ?
Do jakiej szkoły ?
Jakie formalności ? (szczepienia, etc.)
Co zrobić w razie zmiany miejsca zamieszkania ?

W jakim wieku ?

Dzieci francuskie jak i dzieci obcokrajowców mogą zostać przyjęte do przedszkola od trzeciego roku życia. Mogą zostać również przyjęte do przedszkola w granicach wolnych miejsc jeżeli osiągnęły wiek 2 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego, pod warunkiem, że są fizycznie i psychicznie gotowe do wzięcia udziału w życiu szkolnym.

Pozostają one w przedszkolu aż do roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym osiągną wiek 6 lat.

Do jakiej szkoły ?

Można zapisać dziecko do szkoły publicznej lub prywatnej.

Żeby zapisać dziecko pierwszy raz do szkoły publicznej, należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu znalezienia właściwej szkoły w miejscu zamieszkania.

Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko do innej szkoły niż ta, pod którą rejonowo podlega, należy zwrócić się z prośbą o specjalne pozwolenie do władz lokalnych (merostwo, service de l'enfance) w Twoim mieście.

Jeśli chcesz zapisać swoje dziecko do szkoły w innej miejscowości niż ta, w której mieszkasz, należy uzyskać zgodę mera swojego miejsca zamieszkania i mera miasta, w którym znajduje się szkoła.

Ta zgoda może nie zostać wydana, jeśli zapisujesz dziecko po raz pierwszy na terytorium gminy, chyba że prośba jest uzasadniona brakiem szkoły w miejscowości zamieszkania lub w szczególnych sytuacjach losowych.

W przypadku trudności przy rejestracji, należy skontaktować się z administracją Inspektoratu Akademickiego (Inspection académique) właściwego dla Twojego departamentu. Tam pomogą Ci znaleźć rozwiązanie.

Dziecko ma prawo pozostać w tej samej szkole podczas całego cyklu przedszkolnego w przedszkolu, do którego zostało zapisane.

Jakie formalności ?

Idź do merostwa z następującymi dokumentami :

książeczka rodzinna (jeśli dopiero co przyjechałeś z rodziną z Polski, nie posiadasz tego dokumentu. Jest on wydawany nowożeńcom, którzy zawarli związek małżeński na terenie Francji i zawiera informacje dotyczące życia rodziny, daty ślubu, narodzin dzieci, zgonów członków rodziny, rozwodów), dowód tożsamości lub kopia wyciągu z aktu urodzenia.
dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (faktura za gaz, prąd, telefon lun internet z widniejącym na nim nazwiskiem opiekuna prawnego dziecka),
zaświadczenie o szczepieniach, dokument potwierdzający, że dziecko odbyło przymusowe szczepienia właściwe dla swojego wieku przeciw błonicy, tężcowi i polio.

Merostwo wyda Ci zaświadczenie o zapisaniu dziecka do szkoły, pod którą podlegacie.

Następnym krokiem jest zapisanie dziecka do szkoły, pod kórą podlega. Należy się w tym celu udać do dyrektora szkoły lub innego reprezentanta tej placówki, który go zastępuje z następującymi dokumentami :

książeczka rodzinna, dowód osobisty lub odpis aktu urodzenia dziecka,
zaświadczenie o zapisaniu dziecka do szkoły wydane przez merostwo,
zaświadczenie o szczepieniach.

Jeśli mieszkasz we Francji, rejestracji należy dokonać nie później niż w czerwcu roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym zamierzasz posłać dziecko do szkoły. Niektóre gminy dokonują zapisów wcześniej, dowiedz się jak sprawy mają się w Twojej gminie. Jeśli dziecko nie zmienia szkoły, nie musisz go zapisywac co roku, gdyż pozostaje na liście uczniów danej szkoły.

Co zrobić w razie zmiany miejsca zamieszkania ?

W razie zmiany miejsca zamieszkania należy powiadomić dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko. Wyda Ci on odpowiednie zaświadczenie o skreśleniu Twojego dziecka z listy uczniów dotychczasowej szkoły.

Musisz następnie udać się do merostwa Twojego nowego miejsca zamieszkania z nastepującymi dokumentami :

książeczka rodzinna, dowód osobisty lub odpis aktu urodzenia dziecka,
dokument potwierdzający miejsce zamieszkania,
zaświadczenie o szczepieniach.

Merostwo właściwe dla nowego miejsca zamieszkania wyda Ci zaświadczenie o zapisaniu dziecka do szkoły, pod którą podlegacie.

Zaświadczenie to zawiera informację do jakiej szkoły zostało przydzielone Twoje dziecko. Musisz udać się do niej, aby złożyc odpowiednie dokumenty u dyrektora nowej szkoły.

Twoje dziecko zostanie zapisane do szkoły za okazaniem następujących dokumentów :

książeczka rodzinna, dowód osobisty lub odpis aktu urodzenia dziecka,
zaświadczenie o zapisaniu dziecka do szkoły wydane przez merostwo,
zaświadczenie oszczepieniach,
zaświadczenie o skreśleniu z listy uczniów poprzedniej szkoły Twojego dziecka.

Przykładowe dokumenty, których może zażyczyć sobie merostwo przy zapisach do szkoły :

książeczka rodzinna, dowód osobisty lub odpis aktu urodzenia dziecka,
dokument potwierdzający miejsce zamieszkania, sprzed mniej niż dwóch miesięcy,
numer beneficjenta zasiłków rodzinnych (numer CAF),
adres miejsca pracy opiekunów prawnych dziecka,
zaświadczenie o odbytych szczepieniach obowiązkowych przeciw błonicy, tężcowi i polio,
odpis orzeczenia rozwodu, w przypadku rodziców rozwiedzionych,
paszporty rodziców lub karty stałego pobytu, w przypadku dzieci obcokrajowców.

Źródło : L'inscription à l'école maternelleWasze komentarze