Zasiłki rodzinne we Francji

zasilki rodzinne we francji

30 grudnia 2015

We Francji rodzice automatycznie otrzymują świadczenia rodzinne wraz z przyjściem na świat drugiego dziecka.

Warunki przyznania zasiłku

Masz prawo do zasiłku rodzinnego, niezależnie od swojej sytuacji rodzinnej oraz dochodów.

Nawet nie posiadając narodowości francuskiej, możesz otrzymać świadczenia rodzinne we Francji. Musisz jednak być rezydentem Francji. Jeśli jesteś bez stałego miejsca zamieszkania, jesteś zobowiązany do wyboru miejsca zamieszkania poprzez CCAS (Centre communal d'action sociale) lub inną uprawnioną jednostkę.

By otrzymać zasiłek rodzinny, musisz mieć na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci w wieku poniżej 20 lat.

Czas trwania zasiłku

Zasiłek rodzinny jest wypłacany od miesiąca następującego po urodzeniu lub przyjęciu pod dach drugiego dziecka, następnie trzeciego, itd. Gdy pozostaje Ci tylko jedno dziecko do lat 20 na utrzymaniu, wypłacanie zasiłku zpstaje przerwanez końcem miesiąca poprzedzającego zmianę sytuacji.

Kwota ryczałtowa

By wypłacono Ci kwotę ryczałtową zasiłku :

  • jedno z dzieci musi mieć 20 lat i pozostawać na Twoim utrzymaniu,
  • otrzymywałeś zasiłki rodzinne na co najmniej 3 dzieci, w tym na dziecko dwudziestoletnie, w miesiącu poprzedzajaącym jego 20 urodziny.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, automatycznie otrzymujesz miesięczny ryczałt do miesiąca poprzedzającego 21 urodziny dziecka.

Kwota zasiłku

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego zależy od liczby dzieci na utrzymaniu rodziny. Kwota zasiłku na dziecko wzrasta, gdy dzieci dorastają. Kiedy dziecko osiągnie wiek 14 lat, otrzymasz za niego, oprócz podstawowej kwoty zasiłków rodzinnych, miesięczny dodatek poczynając od miesiąca kalendarzowego następującego po jego urodzinach.

Dochody w roku 2013
(pułapy ważne od 1lipca do 31 grudnia 2015)
Liczba dzieci na utrzymaniu Dchody poniżej : Dochody pomiędzy : Dochody powyżej :
2 67 140 euro 67 141 euro a
89 490 euro
89 490 euro
3 72 735 euro 72 736 euro a
95 085 euro
95 085 euro
Na każde następne dziecko + 5 595 euro + 5 595 euro + 5 595 euro
Zasiłki rodzinne na dwoje dzieci 129,35 euro 64,67 euro 32,34 euro
Zasiłki rodzinne na troje dzieci 295,05 euro 147,53 euro 73,76 euro
Na każde następne dziecko 165,72 euro 82,86 euro 41,44 euro
Dodatek na dzieci w wieku 14 lat lub ponad 64,67 euro 32,34 euro 16,17 euro
Zasiłek ryczałtowy 81,78 euro 40,90 euro 20,45 euro

Ważne

Jeśli masz tylko dwoje dzieci na utrzymaniu, nie będziesz otrzymywać dodatku na starsze dziecko.

W praktyce

Nie musisz ubiegać się o zasiłki rodzinne. CAF automatycznie wypłaca je wraz z pojawieniem się drugiego dziecka na utrzymaniu, jeśli jego nadejście zostanie zgłoszone w CAF.

Jeśli nie jesteś jeszcze beneficjentem zasiłku, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do CAF.

Zasiłki rodzinne nie kolidują z żadnym innym świadczeniem.

Zasiłki rodzinne w przypadku opieki naprzemiennej

W przypadku separacji lub rozwodu rodziców, jeśli sprawujesz opiekę naprzemienną nad jednym lub więcej dzieci, możesz zdecydować się na dzielenie zasiłków rodzinnych z byłym współmalżonkiem.

W tym przypadku, każdy rodzic ma prawo do części zasiłków rodzinnych, z uwzględnieniem wszystkich dzieci, które są na jego utrzymaniu (od lipca 2015 r).

W drodze wzajemnego porozumienia, można więc :
- wyznaczyć jednego z rodziców, który będzie beneficjentem wszystkich świadczeń,
- albo pobierać we dwoje po części zasiłków rodzinnych oraz wyznaczyć beneficjenta do innych świadczeń.

Wyboru dokonuje się na minimum rok.

Źródło : CAF - les allocations familialesWasze komentarze