Zasiłki mieszkaniowe we Francji

zasilki mieszkaniowe we Francji

30 grudnia 2015

Zasiłki APL, ALF, ALS

Jeżeli płacisz czynsz lub spłacasz kredyt na mieszkanie będące twoim głównym miejscem zamieszkania, oraz jeśli twoje dochody są niskie, możesz kwalifikować się do jednego z trzech zasiłków mieszkaniowych :

  • indywidualnej pomocy mieszkaniowej (APL),
  • prorodzinnego dodatku mieszkaniowego (ALF) lub
  • społecznego zasiłku mieszkaniowego (ALS).

Zasiłki te nie kumulują się. Kolejność przyznawania zasiłków mieszkaniowych : APL => ALF => ALS.

APL

Spersonalizowana pomoc mieszkaniowa jest dla każdego, kto :
- jest najemcą lokalu w nowym lub starym budownictwie, który jest przedmiotem umowy między właścicielem a Państwem ustanawiającym, między innymi zmiany w wysokości czynszu, czasie dzierżawy, warunkach utrzymania i standardu,
- nabywcą pierwszego lub kolejnego lokalu mieszkaniowego, korzystającym ze społecznej pożyczki na zakup nieruchomości (PAS), preferencyjnej pożyczki na zakup nieruchomości (PAP) lub zakontraktowanej pożyczki (PC) na zakup, rozbudowę lub ulepszenie mieszkania w nowym lub starym budownictwie.

ALF

Dodatek mieszkaniowy prorodzinny skierowany jest do osób, które nie spełniają kryteriów przyznania APL, a które :
- posiadają na utrzymaniu dzieci lub oraz inne osoby lub oczekują narodzin dziecka,
- tworzą małżeństwo od mniej niż pięciu 5 lat, przy czym ślub miał miejsce przed 40 urodzinami obojga małżonków.

ALS

Społeczny zasiłek mieszkaniowy jest przeznaczony na pomoc dla tych, którzy nie mogą skorzystać ani z APL ani z ALF.

Większość warunków przyznania zasiłku jest identyczna dla wszystkich trzech zasiłkow.

1. Warunki przyznania zasiłku

a) Kwalifikujesz się do zasiłku jeśli ponosisz koszty zamieszkania w postaci czynszu lub rat kredytu.

b) Jeśli jest to wynajem, właściciel nie jest jednym z rodziców, dziadków, dzieci, wnuków Twoich lub Twojego małżonka lub partnera.

Możesz również skorzystać z pomocy mieszkaniowej :
- jeśli mieszkasz w schronisku, w hotelu, lokalu umeblowanym lub w akademiku;
- jeśli jesteś osobą starszą lub niepełnosprawną, a gościsz odpłatnie w domu prywatnym lub w schronisku, w domu opieki lub w jednostce opieki długoterminowej.

2. Ten lokal jest głównym miejscem zamieszkania przez co najmniej osiem miesięcy w roku dla Ciebie lub współmałżonka (lub partnera), lub dla osoby pozostającej na Twoim utrzymaniu.

Oprócz dzieci pozostających na Twoim utrzymaniu, w rozumieniu świadczeń rodzinych, CAF może wziąć pod uwagę niektórych krewnych, którzy mieszkają z tobą i pozostają na |Twoim utrzymaniu :

- jeśli są oni na emeryturze, niepełnosprawni lub niezdolni do pracy, co zostało uznane przez Komisję praw i niezależności osób niepełnosprawnych CDAPH,
- w 2013 roku ich dochód nie przekroczył 11 809,01 euro.

3.Twoje własne dochody jak i osób żyjących w gospodarstwie domowym nie mogą przekraczać określonych pułapów.

Odpis w wysokości 2 589 euro od rocznych dochodów rodziny lub jednej osoby możliwy jest w przypadku podwójnego miejsca zamieszkania w celach zawodowych.

W niektórych przypadkach, dochody oceniane są ryczałtowo lub uznane za co najmniej równe minimum. Na przykład, dla studentów zamieszkałych w bursie, 4900 euro w przypadku gdy wnioskodawca pobiera stypendium, lub 5900 euro jeśli go nie pobiera.

Warunki odnoszące się do lokali mieszkaniowych :

Lokal, który zajmujesz, jest wystarczająco komfortowy i odpowiada normom bezpieczeństwa i higieny.
Jego powierzchnia musi być co najmniej równa :
- 9 m2 dla jednej osoby,
- 16 m2 dla dwóch osób (+ 9 m2 na każdą dodatkową osobę),
- w przypadku ALF, 70 m2 do ośmiu lub więcej.

Jeśli warunki te nie są spełnione, CAF może przyznać dodatek mieszkaniowy na drodze wyjątku.

Kwoty

Twoja Kasa Zasiłków Rodzinnych (CAF) obliczy wysokość Twojego zasiłku mieszkaniowego, z uwzględnieniem różnych elementów, jak :
- liczba dzieci i innych osób pozostających na Twoim utrzymaniu,
- Twoje miejsce zamieszkania,
- wysokość czynszu lub miesięcznych rat kredytu (z zastrzeżeniem pułapu),
- dochody gospodarstwa domowego, itp.

Kryteria te są liczne, tak więc nie jest możliwe podanie tutaj kwoty zasiłku mieszkaniowego jaki będzie Ci przysługiwał.

Zasiłek nie zostanie wypłacony, jeżeli jego kwota nie przekracza 15 euro, ale możesz nadal kwalifikować się do zasiłku na przeprowadzkę.

W praktyce

- Jeśli już nie płacisz czynszu lub rat kredytu od 2 miesięcy lub dłużej, wypłata Twojego zasiłku mieszkaniowego może zostać zawieszona. Twój CAF może Ci jednak pomóc.

- Jeśli jesteś zbyt zadłużony, udaj się natychmiast po poradę do gminnego centrum pomocy społecznej lub do Twojego merostwa.

- Kiedy wszystkie warunki są spełnione, zasiłek zostanie wypłacony w następnym miesiącu po złożeniu podania. Tak więc, po wejściu do lokalu, nie zwlekaj ze złożeniem odpowiednich papierów.
- W przypadku wynajmu, dowód opłaty za czynsz wynajmu lokalu musi być wystawiony na osobę składającą wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej.
- APL jest wypłacany bezpośrednio właścicielowi lub kredytodawcy, który odliczy jego kwotę od czynszu lub miesięcznych rat kredytu. ALS ALF i są wypłacane bezpośrednio wnioskodawcy, ale mogą być wypłacane właścicielowi lub pożyczkodawcy, na wniosek pobierającego zasilek.

Źródło : CAF - les aides au logementWasze komentarze